dissabte, 8 març de 2008

Malestar dels pobles dels Ports davant les desoladores ajudes de l’AVEN i la seua distribució.

El 5 de març de 2008, diversos responsables de Els Ports van desplaçar-se fins al carrer Colom de València per tal de reunir-se amb Antoni Cejalvo, director General de l'AVEN, Agència de l'Energia del País Valencià.
Feia uns dies que s'havien rebut noticies relatives a les assignacions que aquest organisme havia fet als diversos municipis de la comarca en virtut de les quantitats que com a compensacions per l'existencia dels tan discutits parcs eolics a Els Ports.
Els responsables municipals de Morella, entenent que les compensacions per els problemes de caràcter urbanístic i mediambiental que generen aquests parcs debien repercutir sobre accions de certa rellevància, van sol·licitar que els més de 400.000 euros en que es té pressupostat el Centre de Dia de Morella pogués ser finançat en una part important per les empreses d'energia eólica ubicades al nostre terme. Altres, com Vilafranca, amb el mateix plantejament, van sol·licitar ajudes per a obres també importants per als seus ciutadans, com la Residència de la Tercera Edat.
Una vegada coneguda la intenció de la Generalitat, les assignacions no podien ser més desoladores: la zona 01, on està integrada Morella rebia una quantitat que no arriba als 100.000 euros anuals a cobrir pels municipis que la integren, de les quals, a Morella, sense anar més lluny, li corresponien 32.000 euros. Només el 6% del que costa l'obra del Centre de Dia. Per part de l'àrea de Benestar Social de Morella, es va qualificar de molt defraudant la decissió de l'AVEN.
En la darrera reunió de la Mancomunitat de Els Ports, per part dels alcaldes i Regidors ja es va fer arribar a l'AVEN la protesta unànime per les assignacions realitzades i es va demanar de forma inmediata una reunió amb els seus responsables.
Els elements més controvertits de les assignacions realitzades per L'Agència Valenciana de Energia ha sigut la inclusió de pobles en determinades zones sense criteris excesivament rigorosos, de tal manera que municipis que es consideren de la zona 02, han estat incorporats a la 01, i altres han passat a la 03, sense que per part dels responsables de l'AVEN es donin massa explicacions.
La comissió que es va desplaçar fins a Valencia estava formada pel diputat provincial Pep Gisbert, els alcaldes de Vilafranca, Oscar Tena, Forcall, Santiago Perez, Cinctorres, Antoni Ripollés i el tinents d'alcalde de Morella, Ernest Blanch. A judici dels responsables municipals, aquesta decissió es fruit d'una clara arbitrarietat per part de l'AVEN i es va demanar una clara reflexió entorn a la forma en que s'havien fet les assignacions.
Segons Ernest Blanch, el més greu és que no s'enten que projectes de gran relevancia social, com es el Centre de Dia de Morella, s'han vist discriminats davant projectes que, en apariencia més lúdics i destinats a l'oci, hagen pogut rebre unes quantitats molt superiors als que ha rebut la nostra població. Igualment, el fet de que municipis com Villores, La Mata o Sorita s'hagen quedat fora de les ajudes es, segons Blanch, un signe evident d'arbitrarietat que requereix d'una fonamentació i justificació que no s'ha obtingut en la reunió mantinguda.
Per part de Morella, va indicar el Tinent d'alcalde ja s'està estudiant la possibilitat de presentar un recurs davant aquesta decisió que es qualifica d'arbitraria i discriminadora a tots els efectes.
La creació d'aquest organisme energétic ja havia estat criticada per part d'alcaldes de la Comarca, com Ximo Puig, de Morella, donat que argumentaven que la seua creació només responia a la intenció de la Generalitat de interposar-se sobre els acords bilaterals assumits pels municipis amb les empreses eòliques, mediatitzant de manera evident les possibilitats de resarciment de les entitats locals per l'existència d'aquestes instal·lacions.
D'aquesta reunió s'espera obtenir, a partir d'ara una via de comunicació amb l'administració per tal de que els municipis, desinformats d'una manera evident per part de la Generalitat durant tot el procés d'instal·lació dels parcs eòlics, disposen d'interlocutors que informen de la real situació, que es plantegen uns criteris objectius de repartiment de les ajudes i es clarifiquen els municipis per a que estiguen dins d'una divisió racional de les zones existents.