dimecres, 12 març de 2008

Vinaròs -Ple del Polígon de Soterranyes- Expropiant a 6 €/m2.